WOPR Województwa Zachodniopomorskiego
Logowanie
Ważne informacje

Zanim się zalogujesz

  • Sprawdź czy połączenie jest szyfrowane (zielona kłódka w pasku adresu)
  • Upewnij się, że tylko Ty widzisz klawiaturę w momencie wprowadzania hasła
  • Nie zapamiętuj hasła na ogólnodostępnych przeglądarkach
  • Nie podawaj nikomu swojego hasła! Hasła są szyfrowane i nawet administrator systemu go nie zna. Nigdy nie prosimy użytkowników o podanie hasła w jakiejkolwiek korespondencji

Ładowanie...
to zajmie tylko chwilkę...